Klimaatbewust

Klimaatverandering, opwarming van de aarde, stikstof problemen, broeikaseffect, uitstoot van CO2 ?? 

Wat betekent dit eigenlijk allemaal? 

Wat betekent dit voor de wereld, en wat betekent dit voor mij?

 

In de klimaat adaptieve workshops van Xplosief proberen we de leerlingen spelenderwijs en onderzoekend bewust te maken van de problematieken en de gevolgen daarvan. We laten de leerlingen experimenteren met materialen en dagen ze uit om oplossingen te bedenken of te ontwerpen.

We proberen de grote wereldproblemen te vertalen naar concrete plannen voor bv je eigen achtertuin!

 

Waterabsorptiebaan

Waterabsorptiebaan

Er is veel te doen om het regenwater, in de winter is er teveel en in de zomer is er te weinig.

Hoe gaan we slim om met water?

Met de water absorptiebaan is het de bedoeling om een waterweg te bedenken die het water vertraagd. Welk materiaal absorbeert? hoe maak je een opvang voor water en zorg je voor een vertraagd vollopen van het riool (de opvangbak).

 

Spelen met water is altijd leuk dus spelen maar!

Windmolens ontwerpen en maken

Windmolens ontwerpen en maken

Wind energie is niet meer weg te denken uit deze tijd, maar hoe maak je nou eigenlijk een goede windmolen? In deze workshop bouw je een windmolen en een huis met ledverlichting. Als alles met elkaar  is aangesloten en de windmolen draait gaat als het goed is het licht in het huis branden. Bouw zo aan een hele stad!

Misschien kunnen de kinderen zelf wel een ander soort model bedenken? Volledig out of the box. Lekker fantaseren en uitproberen!

De stad van de toekomst

De stad van de toekomst

In het project ‘de stad van de toekomst’ fantaseren de leerlingen over hoe die stad er uit komt te zien.

We leggen verschillende problemen voor en vragen naar oplossingen.

Vervolgens gaan we een maquette maken van deze stad. Door te knutselen met karton, scharen lijm, mos, water, motortjes, stroomdraad, enz. Wordt de stad langzaam zichtbaar.

Als de stad eenmaal is gemaakt komt deze tot leven door middel van animatie.

Aan het eind van het project hebben de leerlingen een korte film gemaakt die aan ouders, docenten en medeleerlingen kan worden getoond en staat er een echte maquette in de klas.

Dit project bestaat uit een lessen serie van 6 lessen van 50 minuten.

Recycle Art

Recycle Art

De plastic soep is nog steeds de meest tot de verbeelding sprekende vervuiling die jongeren zich kunnen voorstellen en waarvan ze weten. We willen duidelijk maken dat wat voor de één afval is, voor de ander een waardevolle grondstof kan zijn. In deze workshop gaan we met een heleboel 'gevonden' of kapotte en in eerste instantie 'nutteloze' materialen nieuwe kunstwerken of gebruiksvoorwerpen maken.